Bruno Vanden Broecke en Jos Verbist spelen Semmelweis, een Hongaarse arts met een tragische levensloop.
Ignaz Philipp Semmelweis staat vandaag de dag bekend als de vader van de antiseptische methode, maar tijdens zijn leven wordt hij totaal miskend. Artsen gaan in zijn tijd rechtstreeks van een autopsie over tot de behandeling van een bevallende vrouw, waardoor de kraamsterfte op maar liefst 32,5 % ligt. Semmelweis dwingt de artsen hun handen te ontsmetten voor iedere operatie van zijn vaak arme en ongehuwde patiëntes. Het experiment werkt en Semmelweis dringt het sterftecijfer terug tot 1,5%.

Toch weigeren de oversten naar deze “jonge rebel” te luisteren. Semmelweis botst tegen een muur van machtsstructuren en moet machteloos toezien hoe men hervalt in oude gewoontes en hoe onverschilligheid het sterftecijfer terug de hoogte injaagt.
Zijn leven wordt een intrieste tragedie waarin voortdurende conflicten met collega's uiteindelijk ontaarden in onberekenbaarheid, gewelddadigheid, paranoia en hysterie. Semmelweis wordt geïnterneerd en sterft in 1865. Nota bene door een infectie die hij oploopt tijdens een eenvoudige ingreep.

In de pers

De Standaard - Operatie schone handen

Bruno Vanden Broecke vecht als Semmelweiss tegen de macht van het instituut.

Klara, Happy Hour - Herbeluister interview met Jos Verbist

Jos Verbist liet zich voor een nieuwe voorstelling van Theater Antigone inspireren door de Hongaarse arts Semmelweis, uitvinder van de antiseptische methode. Waarom is die man ondertussen in de vergetelheid geraakt?

De Morgen.be - Eerherstel voor de vader van de antiseptische methode.

"Een heftige en pakkende voorstelling die een niet mis te verstaan statement maakt.Sterk samenspel, sobere regie."

Radio 1, Bar du matin - Herbeluister de acteurs uit "Semmelweiss".

De Hongaarse arts Ignaz Semmelweis was de vader van de antiseptische methode, van het handen wassen voor de operatie zeg maar. Vanden Broecke, Verbist en regisseur Raven Ruëll schuiven aan tafel in de bar.


Praktisch

afbeelding a-kaart
genre
prijzen
  • vvk: 12 euro
  • kassa: 14 euro
  • vt-statuut: 2 euro
locatie
  • ccBe
  • Driekoningenstraat 126
  • 2600 Berchem