Maryam K. Hedayat onderzoekt in haar multimediale voorstelling GENDERLESS, de nood aan een nieuwe definitie van gender.

GENDERLESS zoekt antwoorden op de vraag of én hoe we functioneren vanuit overgeleverde concepten, verhalen en clichés om man- vrouwrollen te identificeren.

Houdt dominante (beeld)cultuur het vastgeroeste denken over gender in stand? Hoe worden patronen van genderongelijkheid gehonoreerd en benadrukt? Hoe zwaar wegen bepaalde historische, culturele, populaire en of actuele standpunten over gender vandaag nog door in ons denken?
Kunnen we een basisdenken over man/vrouw zijn doorbreken? Kunnen we nieuwe archetypen creëren? Welke definities en concepten bestaan er?
Of moet er net geen definitie zijn? Moeten we streven naar een queer maatschappij?

Via interviews gaat Maryam na hoe taal, beeldvorming, cultuur en religie verantwoordelijk zijn voor een mannelijke of vrouwelijke connotatie bij bepaalde concepten en ideeën. Hoe sterk is onze beeldvorming gevormd door achtergrond en cultuur? Welke rol spelen mythes, sprookjes, archetypes ? Wat is de invloed van ‘feministische’ schrijfsters als Simone De Beauvoire, Judith Butler of Virginia Woolf?

In dit artistiek onderzoek mixt Maryam K. Hedayat interviews, nieuwe en oude reclame - en filmfragmenten, nieuwe media en communicatietools tot een theatrale video-installatie. In een audiovisueel opgezet landschap creëert zij een dialoog en worden standpunten losgelaten op de toeschouwer. Het publiek bevindt zich in een multimediale landschap en is actief getuige.

GENDERLESS treedt ook buiten de theaterzaal en creëert een online platform via Facebook, Instagram en Twitter.

Genderless was als work in progress te zien tijdens Mestizo Arts Festival 2015. De vorderingen van dit artistiek onderzoek werden getoond tijdens Mestizo Arts Festival 2016.
Genderless, een artistiek onderzoek van Maryam K. Hedayat, ism Judith Clijsters en scenografenduo 88888 ( Jeroen Verrecht en Karel Burssens) met de steun van kunstZ & C-Mine Genk, KVS, CC BE en Mestizo Arts Festival.

Praktisch

afbeelding a-kaart
genre
prijzen
  • vvk: 10 euro
  • kassa: 12 euro
  • Kansentarief: 2 euro
locatie
  • ccBe
  • Driekoningenstraat 126
  • 2600 Berchem

Extra

Multimediale voorstelling